Privacy Statement

Privacy Statement

Over Eye Recruitment
Met toezenden van informatie aan Eye Recruitment – via e-mail, app, sms of social media berichten. Of door uw gegevens via onze website te verzenden – gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens door Eye Recruitment overeenkomstig deze privacyverklaring.

Eye Recruitment vindt het belangrijk zorgvuldig met gegevens van kandidaten en opdrachtgevers om te gaan. Ons beleid m.b.t. opslaan van persoonlijke gegevens wordt in dit document toegelicht.

Verwerking persoonsgegevens
Eye Recruitment B.V. bemiddelt kandidaten bij opdrachtgevers. Om kandidaten en opdrachtgevers tot elkaar te brengen maakt Eye Recruitment gebruik van persoonsgegevens waarover Eye Recruitment beschikt, omdat deze zijn opgeslagen in een eigen bestand. Dit betreft met name contactgegevens, een cv en correspondentie tussen Eye Recruitment en de kandidaat of opdrachtgever. Eye Recruitment gaat discreet met deze gegevens om. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitvoering van de dienstverlening van Eye Recruitment. Wij gebruiken deze gegevens om kandidaten en opdrachtgevers te benaderen voor invullen van posities op de arbeidsmarkt.

Eye Recruitment verstrekt persoonsgegevens van een kandidaat of opdrachtgever nooit zonder toestemming aan derden.

Op het moment dat een kandidaat op opdrachtgever contactgegevens achterlaat op onze website, of u ons deze gegevens per e-mail, app, sms of via social media berichten  toestuurt, geeft u toestemming voor het opslaan van deze persoonsgegevens. U kunt te allen tijde via talent@eyerecruitment.nl de gegevens opvragen en inzien die Eye Recruitment van u bewaart.

Wanneer een kandidaat tijdens een sollictatieprocedure een sollictatiebrief, CV of andere gegevens per e-mail, app, sms of via social media berichten verstuurd, dan stemt hij/zij ermee in dat Eye Recruitment deze gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Wanneer een andere bewaartermijn voor u wenselijk  is dan kunt u een bericht sturen naar talent@eyerecruitment.nl.

Op het moment dat u uw contactgegevens achterlaat op onze website, of u ons deze gegevens per e-mail toestuurt, geeft u toestemming voor het opslaan van deze persoonsgegevens.
U kunt te allen tijde via talent@eyerecruitment.nl de gegevens opvragen en inzien die Eye Recruitment van u bewaart.

U kunt te allen tijde verzoeken alle gegevens die Eye Recruitment van u bewaart te verwijderen uit de systemen die wij hanteren voor het bewaren van deze gegevens.

Cookies
Eye Recruitment maakt op dit moment geen gebruik van cookies op haar website.

 

 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan door Eye Recruitment worden aangepast wanneer Eye Recruitment hier door verandering in de bedrijfsvoering aanleiding voor ziet.
Wij adviseren u dan ook op regelmatige basis deze privacyverklaring door te lezen i.v.m. mogelijke wijzigingen.