Slide background
Slide background
Slide background

Coaching

Voor de coaching zet Eye Recruitment resultaatgerichte coaching in;

  • De benadering van Eye recruitment is geënt op het beter leren kennen van de onderneming en de medewerkers
  • Op die manier kan vastgesteld worden wat de onderneming en de medewerker willen bereiken
  • Door jarenlange ervaring in de werving & selectie en coaching is Eye Recruitment goed in staat om te  ondersteunen bij het bepalen van de HR doelstellingen van u en uw medewerker
  • De coaching van Eye recruitment is gericht op het gezamenlijk formuleren van oplossingen die resulteren in het behalen van ondernemings- en persoonlijke doelen
  • Na het formuleren van de oplossingen worden de benodigde inspanningen van de werkgever en werknemer geformuleerd
  • Tussentijdse doelen en evaluatie momenten worden afgestemd
  • Door het benoemen van obstakels kunnen benodigde kennis en hulpmiddelen  van anderen vastgesteld  worden